Particulieren

Als particulier wordt u jaarlijks geconfronteerd met de aangifte inkomstenbelasting. Met onze actuele kennis van het belastingrecht kunnen wij, binnen de kaders van de wet, uw belastingaangifte fiscaal zo voordelig mogelijk voor u verzorgen.

Ook kunt u bij ons terecht voor het aanvragen of wijzigen van uw voorlopige teruggave inkomstenbelasting. Verder kunnen wij ook uw aangifte erfbelasting (voorheen successierecht) of schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht) verzorgen.

Doorwerkbonus

Ook als u geen uitnodiging van de Belastingdienst heeft ontvangen om aangifte inkomstenbelasting te doen, is het misschien de moeite waard om te (laten) beoordelen of u recht heeft op een belastingteruggave. Zo hebben bijvoorbeeld mensen van 61 tot 67 jaar met minimaal € 9.209 aan loon uit arbeid recht op de zogenaamde doorwerkbonus. Deze doorwerkbonus kan oplopen tot een belastingteruggave van maximaal € 4.708 (cijfers 2011) en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en leeftijd.

Wij bekijken graag voor u of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze belastingteruggave.

Toeslagen

Het kan zijn dat u recht heeft op huur- en/of zorgtoeslag. Of dat u voldoet aan de voorwaarden voor kindgebondenbudget of kinderopvangtoeslag. Als u recht heeft op één of meerdere van deze toeslagen, is het jammer als u hier geen gebruik van maakt.

Aan de hand van uw belastingaangifte en uw actuele financiële situatie kunnen wij beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden en eventueel de toeslagen voor u aanvragen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien of wij ook ú van dienst kunnen zijn.